HAKKIMIZDA

Adana Korolar Federasyonu’nun amaçları:

Müziğimizi icra etmek, öğretmek, yeni nesillere sevdirip öğretmek, müziğimiz ile ilgili nazariyat ve icra kursları açmak, saz dersleri vermek, çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlemek, her türlü müzik ile ilgili korolara yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur.  

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

      5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

7-Üye dernek mensuplarının yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üye dernek mensupları arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  ücretsiz yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda, konfederasyon kurmak veya  kurulu bir konfederasyona katılmak, Gerekli izin alınarak federasyonların izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki federasyon veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Gerekli görülen yerlerde federasyon faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

14-Federasyon üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15-Şiddete uğramış kadınlar, şiddete ve tacize uğramış çocuklar, yaşlı ve engelli insanlara müzik sevgisini aşılamak, müzik koroları kurmak, rehabilitasyon dahilinde müzikli terapiler yapmak.

Yaptıklarımız ve Projelerimiz

1-Çocuk korosu kurduk. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları haftasında (20 Nisan 2019 Cumartesi günü) Adana korolar federasyonu TSM Çocuk Korosu konserini sunduk.

Adana Korolar Federasyonu

2018-2019 sezonu projemizde Gençlik Korosu kurmak.

2-Korolarımızla yaptığımız ortak çalışmalarla mili kültürümüzü, örf ve adetlerimizi ileriki nesillere taşıma adına daha derli toplu ve musiki kültürüne yakışır koroların oluşumunu sağladık.

3-Çukurova belediye Başkanı Soner Çetin’in federasyonumuza tahsis ettiği Bülent Ecevit Parkı’ndaki binada korolarımız eğitim vermeye başladı. Ayrıca aynı binada 2018-2019 sezonunda saz kursları açmayı planladık.

Seyhan ilçesinde bize tahsis edilecek çalışma salonu aynı zamanda genel merkezimiz olacaktır.

4- 2018-2019 sezonunda belediye başkanlarımızdan almak istediğimiz destek ile “Portakal Çiçeği Ses ve Beste Yarışması” düzenlemeyi planlıyoruz. Ulusal düzeyde yapılacak yarışma ile Adana kültürünü Türkiye’ye yaymak olacaktır.

5-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye illerindeki korolar ile kültür alış verişi yaparak konferanslar ve konserler düzenlemek.

Kurucu Derneklerimiz

1 Adana Musiki Derneği
2 Adana Öğretmenler Korosu koruma ve Yaşatma Derneği
3 Adananın Sesi Musiki Derneği
4 Çukurova Musiki Derneği
5 Çukurova Eğitim Kültür ve Sanat Derneği
6 Gülnihal Musiki Derneği
7 Hoş Seda Musiki Derneği
8 Nazende Çok Sesli Türk Müziği Derneği
9 Gönül Bahçesi Musiki Derneği
10 Seyhan Musiki Derneği
11 Su Damlası Halk Müziği Korosu Derneği

Üye Derneklerimiz

12 ÇUDAK Ahmet Sağyaşar Korosu
13 Yedi Nota Müzik Sanatları Derneği
14 Divan Musiki Derneği
15 Çukurova Çağdaş Musiki Derneği

Destek Korolarımız

1-Adana Tabip Odası Sağlık Korosu

2-Çukurova Gazeteciler Cemiyeti TSM Korosu

3-Çukurova Gazeteciler Cemiyeti THM Korosu

4-İl Bank TSM Korosu

 5-ATHAMDER THM Korosu

6-Mali Müşavirler TSM Korosu

7-Çukurova Kadınlar Korosu

8 Adana THM Korosu