Adana Büyükşehir Belediyesi Ali Şenozan Konservatuvarı T.S.M Korosu

Suzinak Peşrevi
Şef Cevdet Cömertpay
Dokunma kalbime zira çok incedir kırılır-koro
Sûznâk – Düyek Şarkı
Beste: Gavsi Baykara
Şef Cevdet Cömertpay
Bir şuh-i dilbaz – Koro
Şevkefzâ -Yürük Semâî
Beste: Hâşim Bey
Şef: Cevdet Cömertpay
Unutan sadece sen misin sanki takvimler yılları unutmuş artık
Solist: Ali Hikmet Aytaç
Nihavent – Sofyan
Beate: Yıldırım Gürses
Nihavent Potpori
Şef Cevdet Cömertpay
Doldur kadehi aşk için
Solist: Yavuz ÖZKAN
Hicaz – Aksak Şarkı
Beste : Azmi Tuğrul
Şef: Cevdet Cömertpay
Şarkılar söyle o sâhillerde rüzgârlar bana
Solist: Nilay Turhan
Hicaz – Semai Şarkı
Beste: Avni Anıl
 Cihan leyl ü nehâr ağlar benim’çün –
Solist: Yavuz Özkan
Şevkefzâ – Aksak Şarkı
Beste: Lavtacı Hristo
Şef: Cevdet Cömertpay
Arifem ahkâm-ı sevdâdan şikâyet eylemem
Solist: Nilay Turhan
Kürdîlihicazkâr – Düyek Şarkı
Beste: Hacı Arif Bey
Şef: Cevdet Cömertpay
Ey nâz ü işve velvele-i şân olan sana
Solist: Tarkan Tutar
Makam: Kürdîlihicazkâr Semâî
Beste: Münir Nûrettin Selçuk
Şef: Cevdet Cömertpay
 Ey şûh-i ser-tâb ey dürr-i nâ-yâb
Solist: l-Lale Dağtekin Sökmen
Kürdîlihicazkâr – Semâî
Beste: Lem’î Atlı
Şef: Cevdet Cömertpay
 Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor 
Müge Göçer
Hüzzam – Aksak
Beste: Sadettin Kaynak