Ahmet Polatöz

1934 yılında Adana’da doğdu. Orta öğrenimini Adana Erkek Sanat Enstitüsü’nde tamamlayarak yüksek öğrenim yapmak üzere İstanbul’a gitti. Gazetecilik Yüksek Okulu’nda okuduğu yıllarda çocukluğundan beri ilgilendiği Türk Musikîsi çalışmalarına ağırlık verdi. Neyzen Osman Dede, Ulvi Erguner, Gavsi Baykara ve Burhanettin Ökte’den ney ve kudüm dersleri aldı. Halil Can, Saadettin Heper, Aka Gündüz Kutbay, Doğan Ergin, Arif Biçer, M.Ekrem Vural, Fahrettin Çimenli ve Kani Karaca gibi son dönemin önemli icracıları ile beraber oldu.


Yıllarca Konya’da yapılan Hz. Mevlana’yı Anma Törenleri’nde neyzen olarak yer aldı. Adana’ya döndükten sonra PTT ve EİEİ’nde çalıştığı yıllarda, Adana’da Klasik Türk Müziği’nin yaygınlaşmasında önemli rol aldı.

Önce Adana Halk Eğitim Merkezi Müzik Kolu, daha sonra Adana Kadınlar Birliği binasında koro şefi Eczacı Mahmut Akan ile birlikte hoca olarak sürdürdüğü musiki derslerine, 1974 yılında kurucularından olduğu Adana Musiki Derneği’nde devam etti. Mahmut Akan, Zeki Torun, Uğur D. Türe, Ümit Öcal, Galip Ongül, Mahmut Soyarslan, Arif Nihat Aka, İsmail Demirkıran, Suphi İdrisoğlu Adana’daki musiki arkadaşları oldu. Adana Musiki Derneği’nin başkanı, koro şefi, hocası, neyzeni her şeyiydi.


1985 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda çalışmalara başladı. Fakat uzun sürmedi konservatuarın sanat yönetmeni olan Avni Anıl işlerini toparladıktan sonra eşyalarını getirmek için İstanbul’a gitmişti. Dönüşünde Ahmet Polatöz’e hediye etmek üzere “ney” getirmiş fakat hediye etmesi kısmet olmadı.


12 Ekim 1985 tarihinde henüz 51 yaşında iken geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

Musiki çalışmalarındaki ciddiyeti, disiplini ve programlılığı; özel yaşamındaki özenli giyimi, iyi niyetli davranışları, yardım severliği, hoş sohbetliliği, alçakgönüllülüğü ve cömertliği ile herkesçe çok sevilip aranan örnek bir insandı.


Bitmez tükenmez bir öğretme zevkine sahipti. Pek çok öğrencisi bugün Kültür Bakanlığı ve TRT sanatçısıdır. Ney’den son derece temiz, falsosuz ve olağanüstü volümlü bir ses çıkarırdı. Bilhassa (neyzenlerin dem sesler tabir ettikleri) pest bölgeden çıkardığı ses rengi hala kulaklardadır. Geniş musiki bilgisine sahipti.


Makamlara ve özellikle büyük usullere olan derin kabiliyetinin yanı sıra zengin bir repertuara sahipti. Mevlevî ayinleri, klasik fasıllar, şarkılar ve pek çok ilahi hafızasında (tüm sağlamlığıyla) yer alırdı.