Ali İntizam

Ali İntizam,1955 yılında Osmaniye’nin Sarayova köyünde doğdu.

1980 yılında A.İ.T.İ.A. Mühendislik Yüksek Okulu Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1981 yılında Çukurova Üniversitesi Yapı ve Fen İşleri Dairesinde göreve başladı. Halen Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye işletmesinde Pazarlama Şube Şefi olarak görev yaptı.

1972 Karşıyaka Lisesi ikinci sınıfta okuduğu yıllarda Halk Oyunları Kolu’na yazıldı. Öğle arası kolların toplantısı olacağından halk oyunlarının sınıfını aramaya başladı. Ancak sınıf başkanı olan arkadaşı: “Nasıl olsa bir daha gelmeyiz hadi şu sınıfa girelim” dedi.  Beraberce en yakındaki sınıfa girdiler.

Sınıf dolu idi, en arkadaki sıra boş olduğundan oraya oturdular. Oturur oturmaz bir arkadaşı tahtaya nota yazdığını görünce Ali İntizam hemen kalktı: “Gidiyorum” dedi.  Dedi ama tam o sırada müzik hocası sınıfa girince oturmak zorunda kaldı. Ama tam anlamıyla diken üstünde oturuyordu.

Birde ne görsün ki aynı zamanda kimya hocası da olan Ercan Çulhaoğlu hocası müzik dersi vermek için

karşısındaydı. Hoca: “Ben eseri okuyayım sonra beraber okuruz” dedi. Hoca okumaya başlayınca genç

Ali şoka girmişti, şaşkın bakışlar arasında kaldı, ne yapacağını bilmiyordu.  Fakat o hayatının dönüm noktası olmuştu. İşte o günden bu güne aralıksız olarak musiki faaliyetlerini sürdürüyor.

Kimya derslerine giren Ercan Çulhaoğlu’ndan ilk müzik derslerini aldı.  Daha sonra onun öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi’ndeki çalışmalara katılarak Arif Nihat Aka’nın şefliğindeki Türk Sanat Musikisi çalışmalarına devam etti.

1975 yılında Hocası Mahmut Akan’nın hediye ettiği kudüm ile tanıştı. Hocası, Konya’dan bakır dövme kudüm yaptırmıştı. O yıllarda dernekte koristlik yapan İntizam, Hocasının çaldığı kudümü hayranlıkla seyrediyordu. Hocası kendini hayranlıkla izleyen öğrencisine; “Gel bakayım delikanlı, çal da görelim” der.

Mahmut Hoca bakar ki güzel çalıyor “Bu senin olsun” der. Böylelikle kudüm çalmaya başlar. Ciddiyetle üstünde durduğu usul dersleri ona “kudüm” ün hakkını vermeyi sağladı.

Daha sonra usul ve solfej dersleri vermeye başlayan İntizam, Ümit Öcal dernekten ayrıldıktan sonra hocası Ahmet Polatöz, bir dönem kendisi ile ve bir dönem de Şükrü Birbaş ile beraber şeflik ve hocalık yaptırarak kendisini koro şefliğine ısındırdı.

Çukurova Üniversitesinde Türk Sanat Musikisi faaliyetlerinin kurumlaşmasını sağladı. 1987  yılına kadar burada kurduğu koronun şefliğini yaptı.

1985 yılında Bestekâr Avni Anıl’ın Adana Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nı kurması üzerine burada bir yıl hocalık yaptı. Halen Adana Musiki Derneği’nde koro şefi olarak görev yapmaktadır.

Mutlu evliliğinden Barış ve Başak adında çocukları olan Ali İntizam, disiplinli ve titiz çalışmaya büyük özen gösterdiği gibi, musikinin “klasik form” çizgisinden hiç çıkamamıştır.