Bahri Özügergin

Bahri Özügergin, 08.02.1934 tarihinde Adana’nın Döşeme Mahallesi ‘nde doğdu. Ziya Gökalp İlkokulu ‘ da okudu.

Dayısı Ahmet Sabri Gergin’nin teşvikiyle musikiye başladığında daha henüz 10 yaşındaydı.

1951 yılında Cümbüş’le tanıştı ve Selim Cümbüş’ten dersler aldı. Zeki Duygulu’dan usul dersleri  aldı.

Hüseyin İleri, Mahmut Soyaslan, Ecz. Mahmut Akan’dan aldığı derslerle musiki bilgisini ilerletti.

Toktay Sökmen’ den faydalandı ve konserlerinde saz heyetinde yerini aldı.

1957 yılında Mahmut Akan’nın yönettiği Halk Eğitim Derneğin’in korosunda görev aldı.

1958 yılındaki Halk Eğitim Derneği konserinde ilk bestesi “Silemem senin hayalini bir dem” Karcığar şarkısı Eyüp Uyanıkoğlu tarafından icra edildi.

Bir süre müziğe ara veren Özügergin, 1975 yılında Mahmut Akan yönetimindeki Adana Musiki Derneği’nde tekrar başladı.

1977 yılında Erdoğan Özdiker’in kendisine hediye ettiği Ud ile Ud çalmaya başladı.

1979 yılında Divan Musiki Derneği’nde musiki yaşantısına devam etti. Toktay Sökmen, Işıl Saka ve Uğur Türe yönetimindeki konserlerde hanende ve sazende olarak görevler aldı. Kemani Galip Ongül’ün korosunda yer aldı.

1989 yılında Seyhan Musiki Derneği’nin kurucuları arasında yerini aldı.

Bestelediği eserleri Ekrem Güyer ve Kemençeci Vedia Tunçtekin‘nin eleştirilerine sunan Özügergin , onların Ankara’ya gelip Radyoevi sınavlarına girmesini tekliflerini o zamanki ekonomik şartlardan dolayı geri çevirmek zorunda kaldı.

Solist Aysu Özügergin, Ritim Mustafa Özügergin , Ud Erkan Özügergin

1963 yılında Seher Döner ile evliliğinden, Erkan, Mustafa ve Ela adında üç çocuğu olan Özügergin, torunu Aysu Özügergin ile beraber Seyhan Musiki Derneği’nde amatörce musikiye hizmet etti. Aysu, iyi bir keman sanatçısı oldu. Tıp tahsili yapmaya başlayınca sazını bırakmadı ama üzerine fazla eğilemedi.

Oğlu Erkan Özügergin, musiki alanında etkin görevler alıyor. Musikişinas Platformu Başkanlığı, Gönül Bahçesi Musiki Derneği yönetim kurulu üyeliği, Adana Korolar Federasyonu Denetim kurulu üyeliğini yapıyor. Ayrıca Ud icra ediyor. Mustafa Özügergin ise ritim üzerinde önemli çalışmalar yaptı amatör korolara sazlarına destek veriyor. Ayrıca iyi bir nazariyatçıdır.

Bestelerinin sözleri tamamen kendine ait olan Bahri Özügergin, eserlerinde noe-klasik dönemin etkisi altında kalmış ve bu dönemin en çok kullanılan şarkı formunun dışına çıkmamıştır.Şarkılarında tema olarak Hacı Arif Bey, İsmail Hakkı Bey, Lemi Atlı gibi bestekârları kendine örnek almıştır.

Seyhan Musiki Derneği Başkanı Tuğrul Saybaşılı tarafından verilen plaket töreninde..

Özügergin’in 25 bestesi olup, bestelerinden Karciğar makamındakki “Sen gözlerde aşk dillerde ismin kalpte emelsin” adlı şarkısı Seyhan Musiki Derneği’nin 2006 Yaz Konserinde torunu Aysu Özügergin tarafından icra edildi.

Adana Halk Eğitim Merkezi Müzik Kolu, Adana Musiki Derneği, Divan Musiki Derneği, Seyhan Musiki derneği ve Adana Tabipler odası Sağlık Korosu amatörce aralıksız devam ettiği musiki yuvası oldu. Kısacası Adana amatör korolarının emektar Udi’sidir.

Tarihi Kadro: Şef Toktay Sökmen, Klarnet Fevzi Uğurlar, Keman Salim Küçüktanış, Ud Bahri Özügergin, Ud Hüseyin Çetin Yener, Ney Oktay Sökmen

Bahri Özügergin, Hocası Mahmut Akan ile ilgili, anısını anlatıyor;  “Bir gün İsmail Demirkıran ile birlikte eczaneye gittik. Hocam Mahmut Akan ikimize “hoşça kal” kelimesinde üreyen bir beste yapmamızı istedi. Rahmetlik İsmail Demirkıran ve ben besteyi hazırlayıp gittiğimizde besteleri inceledi<Aferin çocuklar ikisi de güzel olmuş. Benim burada istediğim eğer (hoşçakal) kelimesini 8/8 lik yapsaydınız. “hoş çakal” olur mana değişirdi. İkisi de olmuş> dedi.  Bu yaklaşımı beni beste yapmaya yönlendirdi.”

Makam: Uşşak
Beste ve Güfte: Bahri Özügergin
Solist: Erkan Özügergin
Yer: Gönül Bahçesi Musiki Derneği Konseri