Esen Uslu

Babasının görevi dolayısıyla Anadolu’nun çeşitli yörelerinde tamamladığı ilk ve ortaokul eğitiminden sonra Lise ve Üniversiteyi memleketi Adana’da devam etme fırsatı buldu.

Bir yandan İş İdaresi bölümünde yönetim bilimleri okuyarak sürdürdüğü eğitimini çocukluğundan beri çevresinin fark ettiği ve teşvik ettiği müzik yeteneği ile birleştirerek Adana Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nda Temel Bilimler bölümüne devam etti ve mezun oldu.

O tarihten bu yana öğrenci olarak girdiği Divan Musiki Derneği’nde önce çocuk korosundan başlayarak deneyim kazandıktan sonra da gençlik korosunun yönetimini yapmaya başladı.

Daha sonra kanun hocası ve İcra heyetinde koro şefi olarak öğrenciler yetiştirme fırsatı oldu. Halen bu derneğin yönetim kurulu üyesi, solfej hocası ve koro şefidir.

Milli eğitim bakanlığına bağlı Gazi İlköğretim, Necatibey, Recep Birsin Özen gibi okullarda başladığı müzik hocalığının yansıra yıllarca içlerinde Doğa Koleji’nin de bulunduğu birçok özel lisenin kurucusu, murahhas üyesi ve İdari işler müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Bölge müdürlüğünü yaptığı daha sonra şahsına kurduğu sigorta şirketleri ile de yöneticilik kariyerini devam ettirdi. Halen Canada okullarının Adana bölge faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Bunun yanı sıra “Enstrüman ve Repertuvar Bilgisi,  Müzik ve Solfej Bilgisi” gibi müzik branşları ile ilgili dersleri verirken,  bu fırsatla memleketimize öğrenci yetiştirme gururunu yaşıyor.