İsmail Demirkıran

1940 yılında Adana’da doğdu. İlk, orta ve Lise ile yüksek tahsilini Adana’da tamamladı.

Makine mühendisi olarak DSİ’den emekli olan İsmail Demirkıran daha 7–8 yaşlarındayken sesinin güzelliği ile çevresinin dikkatini çekmiş ve o yıllarda dahi Gözü ceylan gözüdür,  Bir ihtimal daha var, Sevmediklerinle gönül avutma gibi ağır ve klasik eserleri okuyabiliyordu.

İsmail Demirkıran ilk musiki feyzini ud ve keman çalan babası Kemal Demrikıran’dan almıştır. Liseyi bitirdiği yıl kendisindeki bu kabiliyeti gören amcasının hediye ettiği ud musiki hayatında dönüm noktası olmuş ve ölene kadar onunla dertleşmiştir.

Musiki bilgisini arttırmak için 1957 yılında Halk Eğitim Müzik Kolu’na girdi. Ali Şenozan’dan ve Ecz. Mahmut Akan’dan istifade etti. Önce koroda ve sonra saz heyetinde ud sanatçısı olarak çalıştı. İlk bestesini 08.02.1958 tarihinde yaptı. Nihavent makamında “Bilmem ki sana neler oldu benden kaçıyorsun” şarkısı 01.12 .1958 tarihinde Halk Eğitim Müzik Kolu’nun konserinde “Talebelerimizin Bestelerinden”  bölümünde solist Ümit Öcal tarafından icra edildi. 

1979 yılına kadar bestecilik hayatına devam etti. İsmail Demirkıran’ın bestelerinin tamamı 450 adettir. Kendi ifadesi ile eserlerin bir kısmı henüz daha beste yapma bilincine varmadan bestelendiği için piyasaya çıkarmamış ve hatıra olarak özel kütüphanesinde saklanmaktadır.

1963–64 yıllarında Adana Radyosu’nda çalıştı.1979 yıllında söz yazarı Seyfi Güldağı ile besteciliği ayrı bir yöne girmiştir. Şairden aldığı “Yıllardır kalbimdesin unutamadım seni ben”  sözleriyle başlayan şiiri Hüzzam makamında besteledi, eser TRT denetim kurulundan geçti. Böylece İsmail Demirkıran beste konusunda profesyonelliğe ilk adımını attı.

İsmail Demirkıran’ın bu güne kadar TRT denetim kurulundan geçmiş 31 adet saz eseri, 4 adet Tasavvuf müziği formunda eser ve 333 adet şarkıyla toplam 368 bestesi vardır.

İsmail Demirkıran sırası ile Halk Eğitim Merkezi Müzik Kolu, Adana Musiki Derneği, Divan Musiki Derneği, Türkocağı TSM topluluğu, Öğretmenler Korosu ve en son yine Adana Musiki Dernekleri’ne devam etmiştir

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde ud hocalığı, Adana Musiki Derneği’nde ud sanatçılığı ve nazariyat, bestekarlık konusunda hocalık yaparken 8 Nisan 2000 tarihinde vefat etti.

İsmail Demirkıran evli ve 5 çocuk babası idi.

Her zaman genç bestecilere destek olan İsmail Demirkıran, Erdal Yalçın, Cumali Karataş ve Abdülkadir Salar ile birlikte.